Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Οι πωλητές και οι συνεργάτες μας μιλουν τη γλώσσα του πελάτη και οι οργανωτικό δομή μας είναι συμπαγές.

Ετσι μπορούμε να ανταποκρίθουμε γρίγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του πελάτη.

 

Geert Jan Platteschor

Διευθυντής – Ιδιοκτήτης

Συντονιστής πωλήσεων

Roxanne Rad

Πωλήσεις Ρουμανία

Chantal van der Eijk

Διοίκηση

Fatima Santos Platteschor

Πωλήσεις Ισπανία  και Πορτογαλία

 

Mircea Gheta

Πωλήσεις Ρουμανία

Geertje Hara Nieuwenhuis

Πωλήσεις Ελλάδα και Πορτογαλία

Flavia Rendall Rocha

Πωλήσεις Ισπανία  και Πορτογαλία

 

Ton van Amerongen

Νέα Επιχείρηση

Mihai Stanica

Πωλήσεις Ρουμανία